CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, TITULAR, CONTINGUTS I PROPIETAT INTELECTUAL

Aquest lloc web és titularitat de Nauta Tecnològica, SCP (en endavant "el titular"), amb NIF J65544595 i domicili al carrer Sant Roc, número 1 de Santa Margarida de Montbui.

La utilització d'aquest lloc web inclou tots aquells serveis i continguts posats a disposició de l'usuari, que, en accedir al lloc web, accepta sotmetre's a aquestes condicions generals.

Tots els continguts, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del titular o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Segons el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del titular. En tots els casos, qualsevol reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web necessitarà autorizació prèvia del titular i haurà de citar la font.

La informació que es difon per mitjà d'aquest lloc web es fa únicament a títol informatiu, reservant-se el titular el dret d'eliminar o suspendre la seva difusió, de manera total o parcial, així com modificar la seva estructura i contingut sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

L'accés als continguts d'aquest lloc web i l'ús que es pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'acord amb l'expressat en aquestes condicions generals, i ha no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. El titular no garanteix ni es responsabilitza del contingut ni de la continuïtat d'aquest lloc web, i en cap cas es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que poguessin derivar de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts.

Els enllaços i hipertext presents en aquest lloc web que possibilitin accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control del titular d'aquest lloc web, i el titular no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació o del seu ús.

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que, per qualsevol mitjà, aporten els usuaris o editors que puguin vulnerar el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació que puguin desenvolupar-se.